گروه های استارت آپی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

یکی از مهم ترین مقاطع زندگی همه ما دوران ورود به بازار کسب و کار و یا جابجا شدن و توسعه شغلی و حرفه ای است. اینکه “چگونه شغل و کار مناسبی برای خود پیدا کنیم و یا چگونه آن را توسعه دهیم”، شاید دغدغه ذهنی تک تک ما باشد. می توان با اطمینان گفت جمله ” گام های اصلی راه اندازی استارتاپ چیست؟” مسئله خیلی از افراد جامعه است. چون کارآفرینی و یا نوع خاص آن یعنی استارتاپ، موتور محرکه ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها و رفاه اجتماعی در بسیاری از کشورها در عصر حاضر است. تاثیر مهمی که استارتاپ (کسب و کار نوپا) بر جامعه می گذارد، شامل موارد زیر می باشد؛ اشتغال برای افراد متخصص، توانمند، خلاق و پویای جامعه رفع مشکلات و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه با کمترین زمان و هزینه به وسیله ارائه راه حل‌های مناسب