موفقیت و الگوها

باورهای ما الگوی موفقیت ما را تعیین می‌کنند

فارغ التحصیلان شاغل

فارغ التحصیلان شاغل دانشگاه که مرتبط با رشته تحصیلی خو د در سازمان های دولتی و غیر دولتی مشغول بکارند و یا با ایجاد کسب وکارهایی علاوه برخود باعث اشتغال چندین نفر می باشند می توانند به عنوان الگوی موفق مطرح شده و تجربیات خود را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

گروه های استارت آپی دانشگاه

یکی از مهم ترین مقاطع زندگی همه ما دوران ورود به بازار کسب و کار و یا جابجا شدن و توسعه شغلی و حرفه ای است. اینکه “چگونه شغل و کار مناسبی برای خود پیدا کنیم و یا چگونه آن را توسعه دهیم”، شاید دغدغه ذهنی تک تک ما باشد. می توان با اطمینان گفت جمله ” گام های اصلی راه اندازی استارتاپ چیست؟” مسئله خیلی از افراد جامعه است. چون کارآفرینی و یا نوع خاص آن یعنی استارتاپ، موتور محرکه ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها و رفاه اجتماعی در بسیاری از کشورها در عصر حاضر است. تاثیر مهمی که استارتاپ (کسب و کار نوپا) بر جامعه می گذارد، شامل موارد زیر می باشد؛ اشتغال برای افراد متخصص، توانمند، خلاق و پویای جامعه رفع مشکلات و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه با کمترین زمان و هزینه به وسیله ارائه راه حل‌های مناسب