دوره های آزاد

نوآوری در کارآفرینی

مدرس : بهرام ستاری

تاریخ : 1398/12/15

ساعت : 14

هزینه : 20,000 تومان

تکنیک های زبان بدن(body language)

مدرس : دکتر محمد فاریابی

تاریخ : 1398/12/15

ساعت : 11:30

هزینه : 20,000 تومان

بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ

مدرس : دکتر مرتضی مختاری

تاریخ : 1398/12/15

ساعت : 9:30

هزینه : 20,000 تومان

کسب و کار آنلاین و سودآور (بایدها و نبایدها)

مدرس : مهیار جلالی

تاریخ : 1399/12/08

ساعت : 14

هزینه : 20,000 تومان

بلاکچین و ارزهای دیجیتالی

مدرس : دکتر مرتضی مختاری

تاریخ : 1398/12/08

ساعت : 11:30

هزینه : 20,000 تومان

شغل هایی به وقت دانشجویی

مدرس : دکتر مرتضی مختاری

تاریخ : 1398/12/08

ساعت : 9:30

هزینه : 20,000 تومان