دوره های مهارتی ارائه شده

: فیلتر براساس

: رشته

: نیم سال

دوره مهارتی Oracle Database 11g

مدرس : موسسه البرز

زمان : سه شنبه ها ساعت 16-18

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

رده بندی NLM (رده بندی ویژه کتابخانه های علوم پزشکی)

مدرس : دکتر رضا اکبرنژاد

زمان : دوشنبه ها ساعت 12-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مباحث کابردی شرکتهای تجاری

مدرس : دکتر زیرک

زمان : دوشنبه ها ساعت 8-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مبانی مدیریت کسب و کار (BP)

مدرس : دکتر لک زاده

زمان : چهارشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مبانی و اصول بازاریابی

مدرس : دکتر لک زاده

زمان : یکشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

اینترنت اشیائ مقدماتی

مدرس : مهندس نادر صامصونچی

زمان : چهارشنبه ها ساعت 12.30-14

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مهارتهای ویراستاری ادبی و علمی

مدرس : دکتر یداله نصراللهی

زمان : سه شنبه ها 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

میکرو کنترلر PIC

مدرس : مهندس موسوی

زمان : چهارشنبه ها ساعت 16-18

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

اتوماسیون صنعتی PLC

مدرس : مهندس موسوی

زمان : چهارشنبه ها 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد