دوره های مهارتی ارائه شده

: فیلتر براساس

: رشته

: نیم سال

آشنائی با ارزهای دیجیتال

مدرس : طاهر موسوی

زمان : یکشنبه ها ساعت 18-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مهارتهای تربیتی والدین

مدرس : سیاوش شیخعلیزاده

زمان : سه شنبه ها ساعت 12-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

استفاده از تکنولوژی پلاسما در صنعت و محیط زیست

مدرس : دکتر محسن محمدنژاد

زمان : دوشنبه ها ساعت14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

آموزش نرم افزار ABAQUS

مدرس : وحید عرب ملکی

زمان : سه شنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

فرمولاسیون و روش¬های تولید انواع رنگها (سطح 1)

مدرس : دکترمجید مظهرقراملکی

زمان : یکشنبه ها 10.30-12

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

پک شبکه مقدماتی (Network+/Cisco/Microsoft/Mikrotlk)

مدرس : موسسه البرز

زمان : سه شنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

کمک های اولیه در ورزش

مدرس : دکتر محسن شیرمحمدزاده

زمان : دوشنبه ها ساعت 12-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مهارتهای کلینیک گیاهپزشکی

مدرس : دکتر زهرا نوزاد بناب

زمان : دوشنبه ها ساعت14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

زیست شناسی جانوری: پرورش زالو، کرم ابریشم، ورمی کمپوست و ...

مدرس : مهندس علیرضا محمپور

زمان : سه شنبه ها ساعت 10.30-12.30

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد