فناوری استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

تـأکید سـازمان بهداشت جهانی بر جایگزینی تدریجی مواد مؤثره طبیعی به جای مواد مؤثره شیمیایی در صنایع غذایی، بـهداشتی-آرایشی و دارویی موجب شده تا کشورهای گوناگون به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تولیـد مـحصولات صنعتی با پایـه طبیعـی اهـتمام ورزند. گیاهـان، مـنابـع غنـی و متنوعـی از رنگ‌های خوراکی، آنتی‌اکسیدان‌ها، طعم‌دهنده‌ها، مواد معطر و عصاره‌ها بوده و می‌توانند تأمین کننده نیازهای صنایع غذایی، بهداشتی-آرایشی، شیمیایی، دارویی به این مواد مؤثره باشند. استخراج اولين مرحله اساسي را در تهیه ماده موثره گياهان دارويي تشکيل مي دهد و آماده سازي عصاره ها از گياهان، نقطه شروعي براي جداسازي و خالص سازي اجزاي شيميايي حاضر در گياهان هستند. بـراي دستیابی به عصاره گیاهی استاندارد، علاوه بر دانستن و بــه کارگیري استانداردهاي فارماکوپه اي باید به نکات دیگري همچون: انتخاب صحیح گیاه دارویی و تائید نـام علمی آن، انتخاب روش استخراج با حلال مناسب و لحاظ زمان پایان عصاره گیـري توجـه داشـت و پس از انجام انـواع ارزیـابی ها و استاندارد کردن عصاره، به روش صحیح از عصاره استاندارد شده در تحقیق استفاده نمود. روش هاي مختلف استخراج به طور وسيعي به منظور به دست آوردن چنين ترکيب هاي طبيعي با ارزش موجود هستند که در این درس به بررسی این روش ها خواهیم پرداخت. امید بر این است که پس از اتمام این درس، فارغ التحصیلان با روش های مختلف عصاره گیری آشنا شوند و توانایی استخراج ماده موثره عصاره ها را بدست بیاورند تا از صادرات گیاهان بصورت خام جلوگیری گردد و همچنین نیاز کشور به واردات ماده موثره گیاهان کاهش یابد.

نام استاد : دکتر سعید ملایی

زمان : دوشنبه ها ساعت 13/30-12

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد