مهارت آموزی

سامانه همگام به منظور برقراری ارتباط فعال و سازنده مابین دانشجویان، اساتید و صنایع در شهریور ماه 1398 راه اندازی شد. یکی از مهمترین اهداف این سامانه را می توان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و شغلی و همچنین توانمند سازی دانشجویان برای آینده شغلی خویش و همچنین ترغیب و کمک به دانشجویان کارآفرین در جهت تشکیل گروه های استارت آپ برشمردکه با یاری خدا و رفع نواقص و ایرادات احتمالی، می توان به اهداف متعالی رسید

دوره های مهارتی

توانمندسازي نيروي انساني از طريق آموزش مهارت هاي شغلي و تخصصي، در راستاي ترغيب و توسعه کارآفريني، يکي از راهکارهاي اساسي محسوب مي شود که مي تواند به عرضه نيروي انساني توانمند و کارآفرين و در نهايت کاهش مشکلات اقتصادي و اشتغال و همچنين افزايش بهره وري و کارايي شاغلين بخش هاي مختلف منجر شود. دوره های مهارتی مورد نیاز هریک از رشته های تحصیلی دانشگاه براساس دریافت نکته نظرات دانشکده های مربوط ، انتخاب و تصویب شده است .بطوریکه هر دانشجو می تواند از ترم سوم به بعد یک درس مهارتی عمومی و یک درس اختصاصی را انتخاب نماید که نمرات حاصل ،بدون تاثیر در معدل کل درج خواهد شد.

پیشنهاد دوره

اساتید-مدیران صنایع - انجمن های علمی - دانشجویان می توانند دوره های کاربردی و تخصصی هریک از رشته های تحصیلی را پیشنهاد دهند

ترم بندی دورهای مهارتی

دوره های مهارتی ترم بندی شده بعد از بررسی و نظر خواهی از هر یک از دانشکده های دانشگاه ،انتخاب و تصویب شده است و درصورت ارائه پیشنهادات سازنده ، قابل تجدید نظر می باشد. با دانلود فایل زیر میتوانید دوره های ارائه شده بزای هر یک از دانشکده ها را مشاهده فرمایید ...

دوره های آزاد

نوآوری در کارآفرینی ...