با توجه به لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا و حفظ سلامتی شرکت کنندگان در سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده¬های برتر (شتاب) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری رویداد مذکور به اوایل اردیبهشت ماه سال 99 تغییر یافت که متعاقبا زمان دقیق برگزاری اطلاع رسانی خواهد گردید. در ضمن ثبت ایده ها و طرح های نوآورانه تا تاریخ 20 فروردین 99 در سامانه همگام امکان پذیر می باشد.