جشنواره ها

رویداد کمند: کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

تاریخ : 1399/01/31

ساعت : -

هزینه : رایگان

سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده (شتاب)

تاریخ : 1399/01/20

ساعت : روز سه شنبه ساعت 9-13

هزینه : رایگان