رویداد کمند: کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

- دبیرخانه رویداد: به شماره تماس 34327549-041 (سرکار خانم اصغری) - کانال اختصاصی اطلاع رسانی رویداد @kamand_azaruniv

تاریخ : 1399/01/31

ساعت : -

هزینه : رایگان

بعد از ثبت نام می توانید از طریق پنل خود اقدام به ارسال فایل به جشنواره نمایید *