سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده (شتاب)

سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده (شتاب) آخرین مهلت ارسال ایده ها 98/12/02

تاریخ : 1398/12/13

ساعت : روز سه شنبه ساعت 9-13

هزینه : رایگان

بعد از ثبت نام می توانید از طریق پنل خود اقدام به ارسال فایل به جشنواره نمایید *