سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده (شتاب)

سومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده (شتاب) آخرین مهلت ارسال ایده ها 99/01/20

تاریخ : 1399/01/20

ساعت : روز سه شنبه ساعت 9-13

هزینه : رایگان

بعد از ثبت نام می توانید از طریق پنل خود اقدام به ارسال فایل به جشنواره نمایید *