جوشکاری و فرآوری همزن اصطکاکی: ایجاد اتصالات فلزی و تولید کامپوزیت های زمینه ی فلزی

کلاس در طول برپایی نمایشگاه برگزار خواهد شد

نام استاد : دکتر اکبر حیدرزاده

تاریخ : 1399/09/22

ساعت : 15

هزینه : رایگان