هدایت شغلی

فرصت های شغلی

برنامه نویس و تحلیل گر سیستم

شغل های مرتبط با رشته

دوره های مهارتی مورد نیاز هریک از رشته های تحصیلی دانشگاه براساس دریافت نکته نظرات دانشکده های مربوط ، انتخاب و تصویب شده است .بطوریکه هر دانشجو می تواند از ترم سوم به بعد یک درس مهارتی عمومی و یک درس اختصاصی را انتخاب نماید که نمرات حاصل ،بدون تاثیر در معدل کل درج خواهد شد. ...

مشاوره

هدف از این بخش ارائه مشاوره و راهنمائی به دانشجویان گرامی می باشد تا خود را بهتر بشناسند و با آگاهی از فضای حاکم بر مشاغل ، تصور شغلی و حرفه ای خود را در برابر واقعیت ، مورد سنجش قرار دهندو پس از تجزیه و تحلیل واقعیات و اطلاعات موجود به انتخاب شغلی مبادرت ورزند که رضایت شخصی را به همراه دارد و برای جامعه نیز سودمند است.

تغییر رشته

انتخاب رشته تحصیلی مهمترین و اولین گام در راه کسب شغل مناسب با توانمدیها و علائق دانشجو می باشد . مواردی مشاهده شده است که دانشجو بعد از گذراندن هشت ترم و فارغ التحصیلی ، تازه متوجه می شود که رشته تحصیلی که در ان فارغ التحصیل شده است متناسب با آینده شغلی او نیست و باید رشته تحصیلی دیگری را انتخاب می نمود و این یعنی هدر دادن چهار سال نیروی جوانی و منابع مالی خانواده و کشور ، که زیانبار می باشد. لذا درصورت تشخیص اولیه می توان از این همه خسارت جلوگیری نمود.